Europa Albania 007

Fjala e presidentit

Kompaninë Europa Albania 007 e kemi themeluar me dëshirën e lidhjes së Shqipërisë me Evropën me lidhje të fortë, e cila ka qenë në të kaluarën. Me shërbimet, që u ofrojmë klientëve, dëshirojmë që t'i tregojmë Evropës të gjitha perlat e Shqipërisë, zhvillimin e shpejtë të tregjeve në fushën financiare, të biznesit dhe pasurive të paluajtshme. Veçanarisht dëshirojmë të vëmë në dukje dhe të prezantojmë rëndësinë e madhe të turizmit dhe rastet e jashtëzakonshme fitimprurëse të investimeve në fushat e përmendura në këtë vend të mrekullueshëm.

© 2011 - Europa Albania 007