Rreth nesh

Europa Albania 007 është kompani e re, që vepron në fushën e financave, të biznesit me pasuri të paluajtshme dhe këshillimeve të biznesit në Shqipëri dhe jashtë saj. Kompania ka lindur dhe është formuar në bazë të eksperiencave nga fushat e përmendura si të pronarëve ashtu edhe të drejtuesve, që me analizë të biznesit, përparisisë dhe të metave tek kompanitë konkurente, kemi përgatitur planin strategjik dhe përcaktimin e veprimtarisë së kompanisë. Kështu që, kompania ka projektuar shërbimet kryesore, që nga biznesi me pasuritë e patundshme , tek fusha e investimeve të huaja të drejtëpërdrejta, përfitimi i mjeteve financiare nga BE dhe finanacat e biznesit, gjithçka deri tek këshillimi i biznesit. Shërbimet e përmendura i ofrojmë dhe i realizojmë si në Shqipëri ashtu edhe në tregun botëror, para se të gjithash në shtetet evropiane. Na bazë të lidhjeve, që ka kompania tek institucionet në sektorin juridiko- politik dhe shtetëror, mund t'ju  ofrojë klientëve gjithashtu mbështetje më cilësore dhe me këtë rrit mundësinë e rezultatit pozitiv të projektit.

Misioni i kompanisë
Në bazë të kryerjes së shërbimeve cilësore dhe mbështetjes këshillimore, ofrojmë zgjidhjet e plota në fushën e financave, pasurive të patundshme dhe këshillim biznesi për kënaqësinë e klientëve tanë dhe partnerëve të biznesit.

Vizioni i kompanisë
Brenda 5 vjetësh, dëshirojmë të bëhemi kompani e rritjes së shpejtë me veprimtari të suksesshme dhe njohuri të shkëlqyera në të gjitha tregjet e Evropës dhe me këtë të përfitojmë pjesë të rëndësishme në treg dhe ofertë të jashtëzakonshme të zgjidhjeve të plota.

Me aftësi të larta prej ekspertësh të të punësuarve, me kryerjen cilësore të shërbimeve dhe me mbështetje të shkëlqyer këshillimore, ofrojmë zgjidhje të plota në fushën e financave, pasurive të paluajtshme dhe këshillimit për biznesin, që shprehen në kënaqësinë e klienetëve tanë dhe partnerëve të biznesit për shërbimet e kryera.
 
© 2011 - Europa Albania 007